Burgis. Ar jis narcizas?

Ilgai girdėjau žiniasklaidą linksniuojant jo pavardę, bet stengiausi atsilaikyti. Kažkokiu momentu palūžau ir neveltui. Susidomėjau. Patraukė dėmesį jo ekscentriški išsireiškimai neįprastomis aplinkybėmis: teismas, ieškovė – nepilnametė ir pan. Vis ketinau apie jį parašyti. Bet šiek tiek ir abejojau. Vistik mažai buvo medžiagos, kur ne žurnalistai rašė savo įspūdžius, o kur buvo jo paties pasisakymai.

O šiandien nukrito tikras lobis ausims. Burgis paviešino įrašus. Autentiška, neiškraipyta medžiaga. Kadangi tėvai žinojo, kad įrašinėjo, o jis ne, vadinasi, tai yra autentiškas jo bendravimo su žmonėmis stilius konflikto metu ir autentiškos strategijos konflikto sprendimui.

Paanalizuokime kartu. Aš pabrėžiu, kad nesigilinu, į tai, kas teisus, kas ne teisine ar moraline prasme. Ką bandysiu daryti – tai tiesiog stebėti jo kalbėjimo būdą ir komentuoti, ką jis čia, mano nuomone, daro. Ne chronologiškai viską surašysiu, o paimsiu charakteringas vietas ir suskirstysiu.

I įrašas (pokalbis prasideda nuo 3:26)

Kalbėjimas apie save kaip apie trečią asmenį

“Jūs kalbate su atostogaujančiu direktorium“ (4:30) – aš iš pradžių nesupratau, kas čia kalba, galvojau koks kitas žmogus, kuris buvo kabinete, o vėliau paaiškėja, kad čia kalba pats Burgis. Kalbėjimas trečiu asmeniu apie save yra vienas iš narcizo bruožų. Print+screen´as iš burgis.lt

Print+screen´as iš burgis.lt

Manipuliavimas

Nesaugumo jausmo inspiravimas

Naudoja tokius žodžius, kaip nusikaltėlis, Lukiškės, nepakaltinama. Jie yra visiškai su situacija nesusiję. Jie natūraliai bet kokiam žmogui sukelia asociacijas su prievarta, nusikaltimais, bejėgiškumu, žodžiu skirti sukelti pašnekovui nesaugumo jausmą.

“Mes nežudome vaikų, nesodiname į kalėjimą“ (8:40), – kalba gimnazijos direktorius. Kas čia apskritai per terminologija, kai kalba vyksta pedagoginėje įstaigoje ir kalbama apie vaikus? Tarsi sako: “o galėčiau, tai mano galioje, aš galiu taip padaryti. Nedarau tik todėl, kad esu per geras, būkite man dėkingi“. Nors nieko panašaus nėra, tai yra visiškai nutolę nuo realybės, todėl tai yra gryna manipuliacija, tam tikrų minčių inspiravimas, iššaukimas pašnekovų sąmonėje.

Kalbėjimas ne į temą – miglos pūtimas

Tėvai kalba apie kažkokį raštą, kurį pasirašyti turėjo jų dukra ir sako, kad jų niekas apie tai neinformavo. Burgis į tai atsako: “o kai rūkė, jus dukra informavo?“ (6:00). Iš konteksto išplėšiamas vienas, bet raktinis žodis “informavo“, bet atsakoma visai į kitą temą, visiškai ne apie tai, ko klausė tėvai. Raktinio žodžio panaudojimas yra priedanga, kuri skirta neatidžiam pašaliniam pašnekovui sukelti įspūdį, kad atsakė visai į temą. Tačiau tam, kas klausia, tai yra atviras akių dūmimas.

Tėvai sako: kodėl šis dokumentas nepasirašytas? Burgis nerišliai dėlioja mintis, prasimuša tokios frazės, kaip: “kaip jūs ir sakote“, suprask, jis išklauso ir atsižvelgia, ir netgi suprato tėvų nuomonę ir poziciją, nors tolimesnis įrašas rodo, kad vos ne visas pokalbis buvo monologas, o ne pokalbis. Jis jų neišklauso, pertraukinėja, neleidžia pasakyti, kalba ant viršaus, o panaudoja tokią formuluotę, iš kurios neatidžiam klausytojui kuriamas įspūdis, koks jis išklausantis, atidus ir supratingas. Be to, kalba ir vėl visai kažką kita.

Pasakodamas istorijas nuo 15:36 mini daug skambių pavardžių, pareigybių, raštų, metus, pinigų sumas – visa tai niekaip nesusiję su aptarinėjama tema, yra grynas miglos pūtimas, bandymas sukreipti pašnekovo dėmesį nuo esmės link kitų dalykų, kurie tik skambūs, tačiau šios istorijos prasme yra visiškai nereikšmingi ir niekaip nesusiję.

Supermeno pozicija, galios demonstravimas

(07:05) “nei žodžiu nesiginčydamas… ir jo nebėra ir nebus… vienas neteisingas žingsnis ir jo nėra“ – tipiniai narcisistinio tipo asmenybės išsireiškimai, kurie tarsi sako: čia aš turiu vienvaldę galią, klaidos yra neatitaisomos, jos baudžiamos griežčiausiai. Aš esu supermenas, ir to paties reikalauju iš kitų. Antro šanso niekam neduodu, kas nebūtų.

Tėvams paklausus, kodėl dokumentas nepasirašytas iš gimnazijos pusės, Burgis atsako: “todėl, kad pavaduotojas nepasirašė. Todėl, kad aš turiu gauti sprendimą ir iš tėvų pusės…“ (7:30). Tipinė narcizams būdinga pozicija: “visi kiti kalti, tik ne aš“. Galutinis kaltininkas pasirenkamas tėvai, t.y. kas klausia, tas ir kalčiausias dėl to, dėl ko klausiama. “Klasė ją užblokavo“ (11:48). Nors kątik pats papasakojo, kad tai jis užsiundė klasę ant vaiko, atsakomybę permeta ant vaikų, kuriuos pats ir užvedė ant to veiksmo.

Pasakys bet ką, kas tik tuo momentu naudinga, nesvarbu, tai tiesa, ar ne

(7:50) Burgis sako, kad per jo praktiką 30 moksleivių buvo išmesti iš gimnazijos dėl to, kad užsirūkė. Maždaug 16:30, pasakodamas visai kito žmogaus istoriją, išsiduoda, kad užsirūkymas nėra toks jau baisus dalykas, dėl kurio iš karto išmetama iš gimnazijos, pasirodo, kitas moksleivis gavo 5 baudos balus (nesu tikra, ar cia kalbama apie ta pacia gimnazija?).

“Aš esu nusamdytas steigėjo laikinai eiti direktoriaus pareigas“ (10:48) – demonstruoja menama pazeidziamuma.

“Aš moku baudas ir mokėsiu“ (17:54) – demonstruoja integralumą pedagogas, kalbėdamas kad moka baudas už greičio viršijimą kas 5 metai. Tačiau tuojau pat sako, kad žmonai pažadėjo prieš 20 metų, kad neviršys greičio ir niekada neviršija.

Nepilnavertiškumo jausmo žadinimas

(8:55) “Panašu, kad problema yra šeimoje. Kad jūs sukūrėte nepakeliamas sąlygas merginai…“, – tipinis nematomas manipuliatoriaus ginklas – jo pasirinktos aukos nepilnavertiškumo jausmo žadinimas. Tarsi sakymas: “ar tu pati nematai, kokia tu beviltiška esi?“, tai daroma tarsi ne jo rankomis.

“Jūs nieko neįtikintumėt, kad man nedavėt va tokio dydžio kyšio“ (15:54) yra iš tiesų sakoma: “jūs atrodote kaip blogiečiai kitų žmonių akyse“. “Tai jas jūs tokie, prezidentai?“ – tęsia. Tai tėvų autoriteto menkinimas, implikavimas, kad jei esi ne prezidentas, esi nieko vertas, ir tavo nuomonė nieko nereiškia.

Emocinio trikampio kūrimas

Kai tėvai pasakė, kad jų nuomone, mergina užsirūkė pirmą kartą gyvenime, tai gimnazijos direktorius atsakė: “oi, čia žiniasklaidai labai įdomus faktas“. Žiniasklaidai faktai neįdomūs, žiniasklaidai įdomūs reitingai. Čia yra tipinis emocinio trikampio kūrimas, naudojamas bauginimui. Suprask, ten kaip suinterpretuos šitą faktą (gal išjuoks), tai jūs mirsite iš gėdos.

Pasakoja istoriją, kurioje neva kito vaiko mama, gydytoja, suprask, autoritetas, nusprendė, kad geriau keisti mokyklą. Suprask, darykite taip, nes va kiti, kurie žino, ką daro, tai taip daro.

“…medikai pripažins, kad mergina turi elgtis pagal visiems taikomas taisykles“. Tokie momentai kaip šis man skamba kaip parodija, kai žmogus kurdamas trikampius prieina iki absurdų, susiedamas į vieną sakinį visiškai nesusijusius dalyvius.

“…kaip pasielgs tie vaikai, kurių tėvai jiems pasakys: gerai įsižiūrėkite į tą panelę“ (14:35) – kelintas tai jau trikampio kūrimas?

Grasinimai

Burgis pasakoja istoriją, kurios esmė tokia, kad jis pasakė negerai apie vieną vaiką prieš klasę, ir vaiką patį mama po trijų mėnesių atsiėmė, nes klasė jį išėdė (pikas apie 11:20). Tai yra paslėptas grasinimas, kad jeigu jūs nedarysite taip, kaip aš noriu, bus blogai ne jums, o jūsų vaikui. Papasakojęs, kaip klasė išėdė vieną vaiką, klausia tėvų: “Pagalvokit, ar jūs norit, kad ir su jūsų dukra taip būtų?“ (11:53).

Išvedžiojęs, kad mergina būtų laikoma nepakaltinama, tęsia: “jūs žinote, kaip moksleiviai elgiasi su nepakaltinamais?“ (12:29). Žmogus viešoje erdvėje didelės dalies žmonių laikomas iškiliu pedagogu, mano nuomone, turėtų labiau rūpintis patyčių prevencija. Tačiau jis neįžiūri problemų to panaudoti kaip grasinimo tėvams, kad su jos dukra bus susidorota.

Grasinimai vis labiau darosi atviri: “jeigu jūs taip nepadarysite /kaip aš sakau/, bus žiauru žiauru“ (20:53)

Teigiamo įvaizdžio elementai

Direktorius grasina, manipuliuoja, tačiau tuo pačiu stengiasi įterpti ir vieną kitą detalę, kuri neva byloja apie jo kaip apie gero veikėjo vaidmenį: pasiūlė tabletę nerimo krečiamai merginai (apie 11:20) Teigiamai atsiliepia apie kitą mokinį: “mergaitė buvo puiki“ (apie 11:40).

“Kai mes su ja šnekėjom, man ji patiko, jūsų dukra“, “man gaila jos, man kiekvienas vaikas yra brangus“  (18:44) (turbūt todėl ir nežudo, žr. aukščiau).

Teigiamo įvaizdžio elementai yra manipuliacijos dalis. Žmonėms kuriamas jautraus, supratingo žmogaus portretas. Tokį žmogų palaikys neįsigilinusi minia.

Grandioziškumas

“Visi žino – manęs neįveiksi“,- kalbėjo jau buvęs direktorius (12:55). “Kauną valdyti gali, o manęs ne“ (15:20).

Negebėjimas pripažinti savo trūkumų

Visa narcisistinio tipo asmenybė yra pastatyta ant savo kaip tobulojo suvokimo. Kai reikalas priėjo iki teismo, ir visa situacija susijaukė, jis vistiek ginasi, nepripažįsta savo indėlio, savo galbūt ir ne paties konstruktyviausio elgesio situacijai išspręsti, jis vistiek nei už ką nenori nusiimti iškiliausiojo karūnos. Jis sako: “tai geriausia mano pasakyta kalba gyvenime“…

VIDEO. Tai – geriausia mano kalba gyvenime. Atkreipkite dėmesį į kūno kalbą nuo 0:40 min.!

Galios demonstravimas

“Taip, čia palūžta“ (moksleiviai). Tai rodo, kad vienintelis dalykas, kuris iš tiesų rūpi mokymo įstaigos vadovui, tai ne vaikų gerovė, o jo galios demonstravimas. Nuo maždaug 15:35 sek. pradeda pasakoti kažkelintą istoriją, bet mini jau labai skambius vardus, įmones, pareigas, suprask, net tokie šulai norėjo man kažką blogo padaryti, bet nieko jiems nepavyko.

“Mano šeimoj keturi advokatai“ (17:33), suprask, aš galingesnis nei Kedžiai – Venckai, o pastarieji ant kojų visą Lietuvą buvo sukėlę! Tad jūs negalėsite man nieko padaryti net pasitelkę teisinę sistemą, nes teisinė sistema mano pusėj, jaučiat esminę galios persvarą?

Esminė priežastis, kodėl šis atvejis nuėjo taip toli, yra ne Burgio rūpinimasis jaunosios kartos plaučių sveikata, o negalėjimas susitaikyti, kad kažkas ėmė ir nepakluso jo galiai. Tai taip pat yra narsicistinis bruožas.

Dar vienas įrodymas, kad buvęs direktorius nesiekia pedagoginių tikslų, o siekia vienintelio tikslo – visą reikalą bet kokia kaina ir bet kokiomis priemonėmis paversti savo pergale (print+screen´as iš Delfi.lt, 2015.04.15):

Burgis Istrauka is Delfi straipsnio Manotikrasgyvenimas

Pokalbio dinamika

Iš pradžių direktorius neskuba kalbėti, leidžia tėvams pradėti. Tačiau tarpai tarp jo kalbos vis trumpėja, ir maždaug nuo 10-12 minutės virsta nesibaigiančiu monologu, skirtu tėvams gąsdinti.

Kolkas čia yra citatos iš tik 20 minučių pirmojo įrašo. Vaizdelis – vienareikšmiškas. Visa Burgio kalba yra viena manipuliacija. Nulis konkretumo, nei vienas jo pasakytas sakinys nėra tiesiogiai susijęs su analizuojama situacija. Gal pusė tik. Jis nei vienoje savo pasakytoje frazėje nesiūlo nieko konstruktyvaus. Jis tik gąsdina, spaudžia, menkina, žodžiu siekia emociškai paveikti pašnekovus.

As labai pavargau analizuodama 20 minuciu jo pirmojo iraso. Nes turejau uzrasineti beveik

Print-screen´as iš lrytas.lt
Print-screen´as iš lrytas.lt

kiekviena jo zodi! Idomu ir tai, kad nemazai jo pasakytu fraziu tiko ne prie vienos, o is karto prie dvieju ar netgi triju kategoriju. Zodziu, auksto lygio meistriskumas. Panasu, kad toki poveikio buda jis yra nemazai praktikaves ir yra gerai ivaldes.

Manau, ne vienam is tolo stebinciam situacija, kilo logiskas klausimas – kodel cigatere uzsirukiusios gimnazistes atvejis sulauke tokio aziotazo, kodel tai nagrineja teismai? Zinoma, tam, kad Burgiui butu oficialiai nustatytas narsicistinis asmenybes sutrikimas, reikia ekspertizes. Cia as, aciu dievui, turiu per mazai patirties, kad zinociau, ar tokiose situacija ekspertize buna skiriama. Is to, koki jo elgesi stebiu, manes nei kiek nestebina, kad jis naudojasi salies teismu sistema savo galiai demonstruoti ir savo teisybei siekti. Tai yra dar vienas is daugelio pozymiu, leidzianciu vis labiau itarti narsicizma. Nes narsicistine asmenybe tiki, kad ji yra tokia ypatinga ir auksciau visko, kad yra auksciau istatymo ir auksciau teiseju sveiko proto. Jis yra is anksto isitikines savo pergale. Todel eina toliau ir nepastebi, kad pradine priezastis, sukelusi konflikta, yra visiskai neadekvati tam, iki ko tai issivyste.

Lygiai taip pat, kaip neadekvatus buvo tevu puolimas. Butu uzteke pasakyti, kad atsiprasau, galbut jus traktuojate situacija kitaip, taciau tokios taisykles. Ieskokite merginai kitos mokyklos. Ir viskas.

Taciau narcizas jauciasi ypatingas, priveligijuotas, ir jis tiki, kad viskas turi tarnauti jam, tenkinti jo poreikius, tame tarpe ir teismu sistema.

Beje, tas faktas, kad yra didele mase zmoniu, besizavinciu direktoriumi, neva tai kovojanciu pries sistema, yra ir dar vienas elementas, rodantis pirstu i narsicizma. Tik narcizo puolimo aukos mato ir zino tikraji narcizo veida. Jis yra zavus aktorius, mokantis valdyti minia ir kelti susizavejima savo asmeniu.

Vistik jeigu ekspertize butu atlikta, galbut pagaliau paaisketu, kad teismai vargsta be reikalo, tiesiog eikvoja savo laika ir isteklius del zmogaus, kuris del savo asmenybes strukturos nera pajegus suvokti savo elgesio poveikio kitiems. Empatijos, t.y. poveikio kitam nebuvimas yra dar vienas is narsicizmo pozymiu.

Idomus dalykas tai, kad as pries imdamasi analizuoti, is pradziu tiesiog klausiau pirmaji irasa. Ir ka jus galvote, tikrai man jo kalba nuskambejo visai patrauliai! Taip, narcizu poveikio priemones veikia ne tik tuos, kurie apie narsicizma nieko nezino! Mes visi turime emocinius mygtukus, kuriuos narcizai moka meistriskai spaudineti taip, kaip jiems reikia. Ir tik detaliai analizuodama, pati pamaciau, is ko is tiesu susideda jo kalba.

Cia as isdesciau savo kaip privataus asmens nuomone. As suprantu, kad egzistuoja tikimybe, kad as esu neteisi. Netgi idomu, kaip toliau pasisuks ivykiai. Jeigu klausysiu kitus irasus, ir pakeisiu savo nuomone, butinai tai parasysiu.

P.S. pabaiga rasiau ant kompiuterio, kuriame nera lietuvybes, nepykite.

Advertisement
Burgis. Ar jis narcizas?

29 komentarai “Burgis. Ar jis narcizas?

 1. Diana sako:

  Juk ir durnam aisku, kad paviesino irasus ne burgis, o tevai. O gal galvojat, kad su tuo paciu diktofonu burgis po pokalbio kartu su jais ejo, sedo i masina ir tyledamas klausesi, kaip tevelis skundesi, kad nebegali vairuoti automobilio po itempto pokalbio? Jei jums ir dabar tas neaisku, tai tikrai uzjauciu.

  Patinka

  1. Aš nesidomėjau ir negalvojau, kaip nutekėjo įrašai. Aš išanalizavau Burgio kalbą ir parašiau, ką joje įžvelgiu. Tai nereiškia, kad aš esu UŽ tėvus. Tėvas irgi kažkiek manipuliuoja ir galią rodo. Bet aš nesu nei vieno pusėj. Tik Burgio kalbėjimo būdas man pasirodė įdomus. Todėl aš apie jį ir parašiau.

   Patinka

 2. daugiau kažin ar užsuksiu sako:

  kai gyvenime tiek nuveiksite, kiek yra nuveikęs Burgis, gal ir jūs turėsit tokią palaikymo komandą, nereikės lakstyti po svetimus puslapius prašantis dėmesio :). šiaip mokant gerai rašyti, prisvaigti galima paėmus bet kieno ir bet kokią kalbą – juk ją galima irgi analizuoti. Jūs nesate nei vienoje pusėje, bet siūlėte žmonėms atsipeikėti. Pati esat už nieką, bet kitus nuteikinėjate. Niu kaip čia dabar išeina – ne manipuliacijos? Atsakomybės nebuvimas? kurstyti minią kažką padegti, o pati prie laužo pasišildyti ateisit? neskanu šiaip. Ir nereikia čia į jausmus apeliuoti – ten racionalūs žmonės renkasi, jie irgi moka analizuoti. Tokių mergičkų kaip ginamoji jau dvidešimt kažkeli metai kas metai po maždaug 75 vnt iškepa – eilinių eilinė statanti iš savęs kažin ką (tai gal ir panelei diagnozę, a, įdomu gi?). O Burgis kaip gimnazijos kūrėjas ir direktorius – vienas. Jam yra ir kuo pasididžiuoti, ir kuo pasigirti, ir apie ką pašnekėti iš patirties. Pagaliau amžiaus skirtumas ir statusas leidžia mokyti. Ir net jeigu yra narcizo sindromas – tai kas už tai, BK straipsnis yra, draudžiama dirbti pedagogu, hospitalizacija priverstinė ar dar kas? Baugino ir visaip kitaip kankino – pasekmės? Sėdi mergina ir žvengia. Nu tikra auka :). Tai nuo ko mums peikėtis – kad už nuopelnus gerbiam ir palaikom pagarbos vertą ir ją jau užsitarnavusį žmogų :)?. Šiaip tikslą pasiekėt – jūsų rašliavas perskaičiau :). manau ne aš viena. Taigi dėmesio gavote. To siekėte?

  Patinka

  1. Turiu Jus nuvilti, tikrai ne kiekvieno žmogaus kalba pilna tiek kokybiškų ir aukšto lygio manipuliacijų. Tikras grynuolis! Užtai man ir buvo įdomu ją panagrinėti. Narcizas nebūtinai yra absoliučiai nieko nepasiekęs, tarp daug pasiekusių žmonių irgi yra narcizų. Kita vertus, jeigu aš nagrinėju Burgį kaip man įdomų viešą egzempliorių, tai dar nereiškia, kad aš esu merginos pusėj. Aš tiesiog neišreiškiu apie ją ir jos tėvų rolę jokios nuomonės. Man jie tiesiog mažiau įdomūs žmonės mane dominančiu kampu. Tai nereiškia, kad aš stoviu tėvų ir merginos pusėj. Aš nepritariu rūkymui, pati nekenčiu kai šalia manęs sėdintys stotelėj ar prie staliukų lauke pučia dūmus. Ir pati turiu paauglius vaikus, žinau, kaip būna nelengva. Bet čia yra visiškai atskiros temos. Čia demokratinė šalis, ačiū dievui, ir kiekvienas reiškia savo nuomonę kaip nori ir apie ką nori. Jeigu man kažkokia tema nuobodi, ar neprivalau apie ją kalbėti.

   Patinka

   1. daugiau kažin ar užsuksiu sako:

    Nesu psichologė, Iš viešai prieinamų informacijos šaltinių – kaip tik narcizai dažnai ir yra labai daug pasiekę žmonės.
    Aš nekalbėjau apie manipuliacijas (o jos uždraustos? įst, str?, kiek pamenu mane mokė, kad manipuliacijos yra kasdieninis procesas, kiekviename žingsnyje, o dabar eiliniam žmogui pateikta kaip blogio sinonimas, gal mane blogai mokė?). Kalbėjau apie tai, kad galima analizuoti bet kokią kalbą. Pvz. jūsiškėje į akis labai krenta prieštaravimai :). Antra pastraipa antras sakinys “Burgis paviešino įrašus“. Antras komentaras “Aš nesidomėjau ir negalvojau, kaip nutekėjo įrašai“. Pirma tvirtu tonu pateikiate faktus, vėliau pripažįstate, kad faktų nėra. Nekelianti pasitikėjimo kalba neprofesionalo akimis :). Tik tingiu ir man neįdomu sąvadus daryti, bet tikrai yra daugiau. Sėkmės toliau reikšti nuomones. Įdomiau būtų ne tokias juodinančias.

    Patinka

 3. Asta sako:

  Etiketę “narcizas“ galima greitai priklijuoti, kaip ir Burgis nori ar norėjo nepilnametę “nepakaltinama paversti“. Mane Burgio kalba sužavėjo, bet ji tinkama tik stovint ant “bačkos“. Visai kitaip ta kalba skambėtų, kai esi Direktoriaus kabinete vienas .Manau dauguma žmonių, palaikančių Burgį, nebūtų leidę sau ir neleido, kad iki tiek situacija išsirutuliotų. Tokių situacijų buvo ir ankščiau, bet žmonės pasitraukė. Čia įvyko kitaip ir pasitraukė Burgis , susimokėjo pinigais už savo kalbas. Aš asmeniškai nuo vertinimų susilaikau, nors Jūsų analizė gal ir gera, kai Burgis ir toliau savo komentaruose ruošiasi keisti pasaulį.

  Patinka

  1. Pritariu Astai, aš irgi manau, kad greičiausiai su visais savo kelyje Burgis susidorodavo tokiais pačiais metodais – “aš tik pakalbėjau, jie patys taip nusprendė!“. O šįkart atsitiko kitaip – susidūrė apylygės jėgos. Užtai ir stebim spektaklį – nei vienas nepratęs pasiduot. Tik va, geras oratorius – dar nebūtinai narcizas 😉

   Patinka

 4. fclitras sako:

  O man labai patiko si analize, labai koreliuoja su senesniais Burgio pasisakymais ar spaudoje, ar savo bloge.
  Man labai keista matyti jo bloge komentarus – kokia nuostabi kalba, kaip gerai pasnekejo ir t.t., ir pan. Vos ne asmenybes kultas 🙂 Aisku, kaip matyti is komentaro su nuoroda i sita irasa – visi priesingi komentarai yra istrinami, todel lieka tik dievinantys (dar vienas narcizo pozymis (?)

  Patinka

  1. Kaip sakiau, man net pačiai ta kalba pirmą kartą – tik klausant, neanalizuojat – pasirodė nebloga, įtraukianti, aistringai dėstoma, netgi sujuria loginio dėstymo įspūdį. Nors paanalizavus pasimato, kad joje nėra nei vieno fakto, o tik emocinis spaudimas. Tad tikrai, ji veikia ir tuos, kurie mano, kad jau sugeba atpažint narsicistinius tipažus. O priešininkų sunaikinimas yra tipinis narsicistinis elgesys – jie nepakenčia kritikos. Ir jiems labai svarbūs garbinantys, dievinantys asmenys, teikiantys taip vadinamą narsicistinį peną. Ar teisingai supratau, kad p. Burgis įdėjęs nuorodą į šią analizę savo bloge?

   Patinka

 5. fclitras sako:

  Na, nuorodos jau nebera, dukart buvo ideta, abu kartus komentaras istrintas.
  Bet jau Burgis (ir, be abejo, komentatoriai) atliko analizes analize 🙂

  Paspaudė "Patinka": 1 person

 6. Ačiū už informaciją. Jaučiuosi pagerbta jo dėmesio. Nuoširdžiai linkiu jam atrasti ir kitokius bendravimo būdus. Jų tikrai yra ir jie yra daug konstruktyvesni.

  Patinka

 7. Miela Vida,

  labai dėkuju už atvejo analizę.

  Pagal profesiją esu matematikas, todėl sekiau Burgio blogą (jis kažkiek apie ją rašydavo ten, bet kuo toliau – tuo mažiau) ir taip susidūriau su Burgio-geitu. Kurį laiką net buvau Burgio pusėje. Kaip ir jūs, iš pradžių (perklausęs tik pirmą įrašą), palaikiau šio žmogaus pusę. Tačiau po antrojo įrašo, tiesiog pašiurpau.

  Nesu profesionalus psichologas/psichiatras, bet dar paminėsiu porą manipuliaciniu technikų, kurias praleidot. Atleiskit, jeigu nesinaudoju profesionalia terminologija, nes jos nemoku:
  1) aukos-agresoriaus vaidmenų apvertimas
  2) vaidmenų priskyrimas: insinuacijos apie aukos šeimos “Pravieniškių mentalitetą“; insinuacijos apie “bandymą susitarti“, “sumokėti“ (jokių įrodymų, kad tokių pasiūlymų š moksleivės šeimos būta, nėra)
  3) atviras mobbingas (t.y. mokinių ir visuomenės nuteikinėjimas, linčo skatinimas)

  Nebūčiau vėlęsis į visą tai, tačiau yra du dalykai:

  Pirma, praeityje esu susidūręs su vieno “akademinio narcizo“ (beje, dirbančio Lietuvoje, VU) psichologinėmis atakomis. Kai išgirdau antrąjį Burgio įrašą, tai tiesiog sukėlė man momentinę atpažinimo reakciją.

  Antra, manau, kad jūsų analizė yra labai svarbi, ir turi patekti ant bylą nagrinėjančio prokuroro stalo. Tai, ką daro šis personažas, yra tiesiog šiurpu. Tai yra moksleivės ir jos šeimos žalojimas psichologinėmis atakomis bei visuomeniniu presingu. Deja, Burgio šeimos advokatai ėmėsi “visuomeninio spaudimo“ taktikos, kad laimėtų šią bylą. Ypatingai svarbu, kad ši analizė patektų ant prokuroro stalo. Ne specialistams, ir pirmąkart susidūrusiems su narcizo agresija, gali nepakakti žinių atpažinti procesams, kurie vyksta. Ponas Burgis – labai aukšto lygio, intelektualus manipuliatorius. Tokiu būdu, būtų padaryta nepataisoma žala moksleivei ir jos šeimai. Ar yra galimybė jūsų analizę perduoti bylą tiriantiems pareigūnams? Gal savo nuomonę galėtų pareikšti vaikų teisių gynėjai bei profesionalūs psichologai ir psichiatrai?

  Trečia, poas mus Lietuvoj egzistuoja akademinis narcisizmas (kai kada, demaskuoti akademinius narcizus labai sunku ar net neįmanoma). Manau, kad tai jau pasiekė kritinį lygį, ir apie šią problemą reikia labai garsiai šnekėti. Tikuosi, tai sukurs gerą precedentą nuo narcizų išpuolių apsaugoti jų kolegoms.

  Ketvirta, FB diskusijose, ir kitur, sutikau daug Burgio, kurie, murmėdami apie “kryžiaus žygį už KTU gimnazijos vertybes“, ir visiškai nekritiškai galvodami apie pono B. poelgius, ima burtis į Garliavos-2 tipo judėjimą. Manau, nereikia aiškinti, kokiu smūgiu tai baigtųsi pačiai gimnazijai, Burgio-geito pūliniui galiausiai trūkus (kaip ir violetinės karštinės atveju).

  Patinka

  1. Paminėsiu dar keletą detalių: savo Bloge, ir tame įraše, Burgis nekarta mini psichinę negalią. Dar daugiau, jis psichinę negalią “priskyrinėja“ konkretiems žmonėms. Nežinau, ar čia likimo ironija, ar čia jo paties refleksija (kažkokia labai iškreipta forma), ar gynybinis mechanizmas (galbūt negalią turintis žmogus ją kažkaip suvokia, ir projektuoja ant kitų). Pats “priskyrimo“ veiksmas taip pat gana narcisitinis (atseit, Burgis turi teisę įvardyti silpnapročius ar pacientus).
   Visiškai neaptartas yra mobbingo klausimas. Realiai, ką jis daro norėdamas “nugalėti“ tą moksleivę, tai nuteikinėja prieš ją klasiokus bei platesnę visuomenę. Gal mūsų visomenėj – mobbingas- įprastas susidorojimo būdas, ir tautiečiams įprasta, “legalu“ jį taikyti? Deja, dabar į ta mobbingą jau įsijungė ir anoniminiai DELFI ir LRYTAS komentatoriai.

   Patinka

 8. Sliobenas sako:

  Psichinę negalią jūs traukiate iš konteksto. Burgis aiškiai sakė: už savo veiksmus neatsako tik psichiškai neįgalus (teisiškai sakant, neveiksnus) žmogus. Neleisdami atsakyti už netinkamą veiksmą, tėvai daro merginą nepakaltinama, – tokia buvo mintis. Realiai šiuo klausimu Burgis visiškai teisus. Tik ne mergina kalta, o jos tėvai. Jie tiesiog parodė vaikui, kad galima elgtis kaip nori, ir nebus pasekmių, jei tik tėveliai geba išsukti. Čia priklausomo charakterio formavimas. Tas pats kaip alkoholiko žmona perka pas gydytojus biuletenį, kad brangiojo iš darbo neišmestų.

  Patinka

  1. Tai, ką jūs rašote, ir yra priskyrimas (gal psichologai turi tikslesnį terminą).

   Šiuo atveju, ponas Burgis implikavo, jeigu moksleivė jam nepaklus, tai ji bus psichiškai neįgali. Savo, kaip agresoriaus, vaidmeniui nuslėpti, jis į savo manipuliacijų grandinę įtraukė tėvus (vėl – manipuliatorius mėgina sukeisti vietomis sąvokas, tėvus darydamas agresoriais).

   Įdomu tai, kad tuose įrašuose ponas Burgis bent du kitus KTU gimnazistus įvardija psichiškai neįgaliais (pavadina juos vardais, bent vieną tikrai galima identifikuoti). Įdomu, ar tų moksleivių šeimos nenorėtų p. Burgio paduoti į teismą už tai?

   Deja, bet tai nėra atsitiktinis, ištrauktas iš konteksto veiksmas (jei būtų atsitikę tik vieną kartą – sakytum kas čia tokio?) Jei esate skaitęs p. Burgio blogą, pastebėtumėte, kad jis savo tekstuose ir blogo komentaruose tą daro dažnokai: moksleivius pavadina “neįgaliais“, jam neįtikusius blogo komentarius – “pacientais“, ir t.t., ir pan.

   Patinka

   1. Tai yra projekcija, Jonai. Jau savo ankstesniame komentare labai gerai pastebėjote. Planuoju tai aprašyti. Bet kadangi mano gyvenime ačiū dievui, Burgio tema yra ne centrinė, tai žiūrėsim, kada man tai pavyks laike, kai rasiu atokvėpį tarp darbų 😉

    Patinka

 9. Nerimantas Steponavicius sako:

  Pradėjau skaityti autorės išvedžiojimus ir greitai atsibodo… Esu gimnazijos moksleivio tėvas, ir didžiulis Ačiū Direktoriui, pagal kurio gyvenimo koncepciją ir supratimą buvo auklėjamas mano sūnus.
  Tos vertybės, kurias p. Burgis skiepija vaikams, tikrai veikia. Aišku ne visiems. Kol negirdėjau įrašų, galvojau, gal Direktorius pasikarščiavo ir grubiai įžeidė moksleivę ar tėvus. Bet jis apie 45 min.
  ramiai, argumentuotai abiems aiškino, kodėl negali pasielgti kitaip. Aš neištempčiau ir 10 min.
  su tokiais nesusipratėliais. O kas dėl narcicizmo, tai jeigu tėvams galima atleisti dėl slapto įrašinėjimo, tai moksleivė, kuri tai daro ir specialiai provokuoja – “ aš pasakiau tėvams, kad noriu čia mokytis
  toliau, o tėvai tam pritarė“ ( ir man dzin jūsų taisyklės), kikena baigdama trečią įrašą, yra didesnė narcizė ir susireikšminusi persona, nei p. Burgis, ginantis vertybes, kurių taip siekia tėvai savo vaikams, stojantiems į KTU gimnaziją

  Patinka

  1. Nei merginos, nei jos tėvų elgesio nei kalbos aš neanaluzavau ir į tai nesigilinau, todėl apie tai jokios nuomonės neišreiškiu. Tai nereiškia, kad aš manau, kad jie teisūs ar kad jie idealūs. Tiesiog p. Burgis kaip asmenybės tipažas mane sudomino daug labiau. Per mane dominančios temos prizmę.

   Patinka

  2. Iš pono Nerimanto komentaro atrodo, kad deja, jis perklausė tik 1-ąjį įrašą 😦

   Nežinau, ar gerb. gimnazistų tėvai pastebi, ar ne, bet jie į vieną suplaka 2 visiškai skirtingus
   dalykus:
   1) moksleivės atžvilgiu nekorektišką p.Burgio elgesį
   2) kovą už “fundamentalias KTUG verybes“.

   Mano manymu, KTUG yra šauni gimnazija, ir su vertybėmis ten viskas yra (ir toliau bus) gerai.
   Kas man užkliūna, tai savotiškas “dėmesio nukreipimo“ nuo (1) prie (2) triukas, kurį meistriškai atlieka p. Burgis, jo šalininkams to nepastebint. Kaip tai atliekama?

   Ponas Burgis atlieka tokias insinuacijas (pabrėžiu – mes apie tai žinome tik iš p. Burgio įrašo monologų ir jo blogo įrašų):
   a) moksleivės šeima bandė susitarti (suprask, papirkti)
   b) “Pravieniškių šeimos mentalitetas“ (taip apibūdinama šeima)
   c) “bet su manim taip neišeis“

   Trys nesudėtingos manipuliacijos ir – KTUG gimnazistų šeimos kelia “kovos už vertybes“ vėliavas.

   Nėra jokių įrodymų, kad (a) kada nors būtų įvykę (išskyrus nevykusį tėvų bandymą pasiteisinti moksleivės sveikata, vienintelis iš tikrųjų bandęs susitarti – patsai ponas Burgis, sumokėjęs 30 000lt); nėra jokių duomenų, kad (b) būtų tiesa, ir dar daugiau, (c) – pats ponas Burgis teigė, kad jis šnekėjosi su KTU rektoriumi p. Baršausku (jeigu rektorius būtų prieštaravęs – būtų “pažiūrėta į situaciją lanksčiai“? – tuomet p. Burgis nėra toks jau neabejojantis ir nepaperkamas).

   Tokiu būdu, iš trijų teiginių, kurių pirmas – abejotinas, o antras – logiškai nesusijęs su kitais dviem, sukonstruojama “loginė grandinė“ (kuri nėra tokia jau ir loginė): ponas Burgis, peržengęs leistiną ribą bendraujant su moksleive, virsta “kovotoju už vertybes“.

   Pabrėžiu, kad aš nekvestionuoju KTUG moralinių vertybių. Mano klausimas: kodėl p. Burgio simpatikai pasirenka “nepastebėti“ tos esminės ribos peržengimo? Ar nei vienas neišklausė to esminio 2-ojo įrašo?

   Patinka

   1. daugiau kažin ar užsuksiu sako:

    Nes jie mato situaciją platesniame kontekste, o nesusitelkia ties kokio nors “įrodymo“ iškrapštymu.

    Buvo kelios aštrokos frazės. Bet… Jos tokios baisios, kad vertos BK ir šitokio tąsymo proceso sunkiai sergančiam žmogui? Ar yra dar nors vienas teistas, dėl to, kad pavartojo žodį “nepakaltinamas“ nebūdamas teismo medicinos ekspertu, t.y. net gi neteisine, o lingvistine šio žodžio prasme?

    Kas šitoje situacijoje yra tikroji auka? Ką reikėjo daryti direktoriui, kad visiems būtų buvę gerai ar bent geriausia susiklosčiusioje situacijoje? Visi tokie protingi aplink, bet atsakymo ką būtų padarę kitaip – neišgirdau. O jeigu išgirdau, tai tik tokių, kurie į situaciją nesigilino ir prisipažįsta, kad detalių nežino, taigi jų atsakymai su situacija nesuderinami.

    Palikti negalima iš moralinės pusės, pašalinti savo sprendimu negalima iš teisinės pusės, nueini patarimo aukščiau – valdžia liepia pašalinti – tai kaip tą reikėjo padaryti? Turbūt nebuvo kito kelio, kaip tik bandyti įkalbėti, ką direktorius ir darė. Pabandykit įkalbėti, jeigu argumentų negirdi, tik kartoja, kad aš noriu.

    Kad ir ką būtų pasakęs, viskas tokioje situacijoje būtų panaudota prieš jį patį, nes buvo siekiama rasti, ką galima panaudoti. Jeigu žmogus nesukišo galvos į smėlį, kad nieko nebematytų ir neprasižiotų, tai ant kaklo užmetė kilpą. O tokiame kontekste detalės nublanksta. Nebent tyčia jų ieškai. Ne tie keli aštresni sakiniai, būtų kiti paimti. Jeigu reikia duobę kasti, rasi kur kastuvą pasiskolint :).

    Patinka

 10. mh sako:

  neadekvatus tas Burgis, tiesą sakant aš, jei būčiau tėvų vietoje nesusilaikyčiau ir manau kaip minimum išvadinčiau Burgį besmegeniu ir nevertu pedagogo vardo

  Patinka

 11. […] Sumenkinimas, suponavimas, kad tu taip elgdamasi esi kažkokia nenormali, kvaila, nepakankama, gėdi… Pavyzdžiui, užduodavau klausimą, kuris turėtų man paaiškinti konkrečias detales, kodėl čia taip, o ne kitaip, t.y. daugiau informacijos, o tuo pačiu ir aiškumo situacijai, labai dažnai sulaukdavau tokios replikos atgal: “nu ką čia apsimeti durnele, kad nesupranti?…”. Ir suraukto veido, suprask, man žema šnekėti su tokiomis nesusivokėlėmis. Arba, nesiimsiu net aiškinti tokiems kvaileliams kaip tu. […]

  Patinka

 12. meska sako:

  Analize tikrai kokybiska,taip,ten daug manipuliaciju. Asmeniskai labai vertinu manipuliaciju demaskavima.
  Taciau manau, kad daryti asmens(kad ir vieso) psichologine analize yra neetiska. Cia kazkas minejo amziaus skirtuma ir statusa,kuris leidzia ar neleidzia kazko sakyti pries tariamai virsesni-sie dalykai yra visiska atgyvena ir tikrai jais netikiu.
  Mane galbut gasdina( pati nezinau,iodel man nepatinka ir liudina viesos zmoniu analizes)saltas narstymas zmogaus visiems zinant. Manau,kad psicholoogine analize yra asmeninis dalykas,taciau,jei zmogus realiai itakingas ir visuomenes aukstumose-tada jau reikia taikyti kita standarta(na pvz. prezidentui ar kitam,valdanciam zmones),taciau Burgis yra zmogelis ir tiek.

  Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s